PetchFarm เพขรฟาร์ม
เพิ่มใหม่
ค้นหา
กลุ่ม  
 
01582หนุ่ม ง่อน + ก๋อย สองตัว petchfarm [ 18/01/2015 - 13:02 - ดู 242 - ตอบ 1/แทรก 6 ]
01570สำหรับเพื่อนสมาชิกที่ชอบปลาสวยงาม petchfarm [ 19/11/2014 - 06:59 - ดู 119 - ตอบ 0 ]
00144การทำเครื่องหมายไก่ boonmee [ 5/06/2009 - 16:25 - ดู 5449 - ตอบ 9 ]
00001เพชรฟาร์ม ยินดีต้อนรับ..... ครับ เพชรฟาร์ม [ 18/12/2008 - 18:54 - ดู 7833 - ตอบ 45/แทรก 5 ]

01583ไข่ไมาฟัก หนุ่ม [ 16/02/2015 - 09:42 - ดู 43 - ตอบ 1 ]
01581ง่อน 100 เหล่าเทาขอนแก่น petchfarm [ 11/01/2015 - 22:50 - ดู 323 - ตอบ 3/แทรก 7 ]
01580ง่อน 100 เทาขอนแก่น 4 เดือน petchfarm [ 23/12/2014 - 12:39 - ดู 377 - ตอบ 6/แทรก 9 ]
01579แบ่ง...ง่อน100สนธิ+17ยก อายุประมาณเกือบๆ4เดือน โอนครนายก [ 9/12/2014 - 03:50 - ดู 317 - ตอบ 0/แทรก 7 ]
01578พม่า+ง่อน อายุ 22 เดือน สถิติ 4 ไฟท์ ไม่เคยเต็มอันสอง petchfarm [ 7/12/2014 - 13:46 - ดู 319 - ตอบ 4/แทรก 4 ]
01576หนุ่ม พม่า + ง่อน NM576 petchfarm [ 1/12/2014 - 13:00 - ดู 247 - ตอบ 1/แทรก 3 ]
01575หนุ่ม พม่า + ง่อน NM575 petchfarm [ 1/12/2014 - 12:53 - ดู 211 - ตอบ 1/แทรก 3 ]
01574หนุ่ม พม่า + ง่อน NM574 petchfarm [ 1/12/2014 - 12:48 - ดู 166 - ตอบ 1/แทรก 3 ]
01573หนุ่ม พม่า+ ง่อน + ก๋อย NMK571 petchfarm [ 1/12/2014 - 12:42 - ดู 173 - ตอบ 0/แทรก 3 ]
01572ง่อน 100 อายุ 4.5 เดือน petchfarm [ 24/11/2014 - 04:46 - ดู 396 - ตอบ 6/แทรก 14 ]
01571ง่อน 100 อายุ 6 เดือน petchfarm [ 24/11/2014 - 04:44 - ดู 321 - ตอบ 0/แทรก 5 ]
01569หนุ่ม NM573 ง่อน+ม่า petchfarm [ 18/11/2014 - 14:00 - ดู 140 - ตอบ 0 ]
01568หนุ่ม NM572 ง่อน+ม่า petchfarm [ 18/11/2014 - 13:57 - ดู 130 - ตอบ 0/แทรก 1 ]
01567หนุ่มใหญ่ NK577 ง่อน+ก๋อย petchfarm [ 18/11/2014 - 13:50 - ดู 181 - ตอบ 0 ]
01566ง่อน 100 เทาขอนแก่น + 17ยก petchfarm [ 18/11/2014 - 12:51 - ดู 279 - ตอบ 6 ]
01565ง่อน 100 เทาขอนแก่น petchfarm [ 18/11/2014 - 07:15 - ดู 236 - ตอบ 3/แทรก 2 ]
01564ง่อน 100 เทาขอนแก่น + 17 ยก อายุ 4 เดือน petchfarm [ 29/09/2014 - 02:29 - ดู 266 - ตอบ 3/แทรก 8 ]
01563ง่อน 100 เทาขอนแก่น อายุ 3 เดือน petchfarm [ 29/09/2014 - 02:16 - ดู 189 - ตอบ 5/แทรก 8 ]
01562หนุ่ม+สาว ตระกูลเพชรมงคล อายุ 9 เดือน petchfarm [ 8/09/2014 - 04:06 - ดู 490 - ตอบ 3/แทรก 12 ]
01561***** แจ้งเพื่อสมาชิก ***** วันทิตย์ที่ 7 กันยายน ลงไก่หนุ่ม+สาว ทายาทเจ้าหมาไน petchfarm [ 5/09/2014 - 01:28 - ดู 255 - ตอบ 3 ]
01560ง่อน 100 เทาขอนแก่น + 17 ยก อายุ 3 เดือน petchfarm [ 1/09/2014 - 10:16 - ดู 385 - ตอบ 3/แทรก 9 ]
01559ง่อน 100 อายุ 4.5 เดือน petchfarm [ 1/09/2014 - 10:13 - ดู 331 - ตอบ 1/แทรก 3 ]
01558ง่อน 100 อายุ 5 เดือน (เทาขอนแก่+17ยก) petchfarm [ 4/08/2014 - 01:50 - ดู 671 - ตอบ 6/แทรก 4 ]
01557ง่อน 100 อายุ 105 วัน petchfarm [ 28/07/2014 - 12:28 - ดู 470 - ตอบ 4/แทรก 12 ]
01556มี***่อนสาวพร้อมไข่สีเทา สายเทาขอนแก่น ไหมครับ คนรักง่อน [ 13/07/2014 - 13:41 - ดู 286 - ตอบ 2 ]
01555PF57025-ปล้ำคัดแล้ว petchfarm [ 7/07/2014 - 14:21 - ดู 540 - ตอบ 0/แทรก 3 ]
01554PF57024-หนุ่มปล้ำคัดแล้ว petchfarm [ 7/07/2014 - 14:16 - ดู 429 - ตอบ 2/แทรก 4 ]
01553ง่อน 100__Update รูป petchfarm [ 6/07/2014 - 22:46 - ดู 581 - ตอบ 5/แทรก 6 ]
01552แจ้ครั้งแรก ก.วิมานเมฆ [ 6/07/2014 - 15:40 - ดู 151 - ตอบ 0 ]
01551PF57023-หนุ่ม พม่า+ง่อน--Update Clip petchfarm [ 15/06/2014 - 12:16 - ดู 460 - ตอบ 0/แทรก 3 ]
01550PF57022-หนุ่ม พม่า+ง่อน petchfarm [ 15/06/2014 - 12:13 - ดู 282 - ตอบ 0/แทรก 3 ]
01549ง่อน 100 เทาขอนแก่น+17ยก อาย 90 วัน petchfarm [ 15/06/2014 - 12:07 - ดู 512 - ตอบ 2/แทรก 7 ]
01548ง่อน 100 อายุ 60 วัน petchfarm [ 2/06/2014 - 11:25 - ดู 366 - ตอบ 2/แทรก 3 ]
01547ง่อน 100 อายุ 80 วัน petchfarm [ 2/06/2014 - 10:59 - ดู 371 - ตอบ 3/แทรก 8 ]
01546ง่อน 100 เทาขอนแก่น อายุ 55 วัน petchfarm [ 26/05/2014 - 01:17 - ดู 330 - ตอบ 0/แทรก 4 ]
01545ง่อน 100 เทาขอนแก่น อายุ 75 วัน petchfarm [ 26/05/2014 - 01:12 - ดู 344 - ตอบ 1/แทรก 4 ]
01544แม่พันธ์ ...ง่อน+ก๋อย ไข่แล้ว 2 ชุด petchfarm [ 13/05/2014 - 14:05 - ดู 376 - ตอบ 2/แทรก 6 ]
01543PF57021--หนุ่ม พม่า+ง่อน petchfarm [ 7/05/2014 - 14:32 - ดู 462 - ตอบ 7/แทรก 8 ]
01542วัยรุ่น...ทายาท จอมเทพ petchfarm [ 28/04/2014 - 03:14 - ดู 478 - ตอบ 3/แทรก 8 ]
01541วัยรุ่น..ทายาทหมาไน petchfarm [ 28/04/2014 - 03:04 - ดู 421 - ตอบ 5/แทรก 14 ]
01540PF57019 พร้อมชน--Update petchfarm [ 27/04/2014 - 14:23 - ดู 530 - ตอบ 4/แทรก 12 ]
01539PF57016 พร้อมชน petchfarm [ 27/04/2014 - 14:19 - ดู 361 - ตอบ 1/แทรก 5 ]
01538หนุ่ม 2,45 กก. อายุ 8 เดือน--Update petchfarm [ 15/04/2014 - 12:35 - ดู 436 - ตอบ 1/แทรก 8 ]
01537สว้สดีปีไหม่ไทย ครับ petchfarm [ 13/04/2014 - 13:36 - ดู 119 - ตอบ 1 ]
01536หนุ่มใหญ่พร้อมไล่แข็ง 3 อัน---เพิ่มClip คับ petchfarm [ 7/04/2014 - 15:45 - ดู 574 - ตอบ 3/แทรก 10 ]
01535ง่อน100 เทาขอนแก่น อายุ 78 วัน petchfarm [ 7/04/2014 - 15:19 - ดู 573 - ตอบ 4/แทรก 17 ]
01534แบ่งพ่อพันธุ์ ม่าง่อน(รอยโต) โอนครนายก [ 3/04/2014 - 02:56 - ดู 370 - ตอบ 2/แทรก 2 ]
01533แม่พันธุ์ตระกูลเพชรมงคล petchfarm [ 30/03/2014 - 13:27 - ดู 315 - ตอบ 1/แทรก 4 ]
01532วัยรุ่น พม่า+ง่อน ...5.5 เดือน petchfarm [ 30/03/2014 - 13:20 - ดู 327 - ตอบ 3/แทรก 7 ]
01531วัยรุ่นตระกูลเพชรมงคล ....5.5 เดือน petchfarm [ 30/03/2014 - 13:06 - ดู 301 - ตอบ 5/แทรก 13 ]
01530สำหรับผู้สนใจง่อนร้อย 481+เทาขอนแก่น เดช [ 19/03/2014 - 07:53 - ดู 560 - ตอบ 2/แทรก 3 ]
01529แม่พันธ์แบบแข้งโหดๆๆๆ...ราคาเบาๆ petchfarm [ 18/03/2014 - 14:16 - ดู 602 - ตอบ 3/แทรก 12 ]
01528ง่อน 100 เทาขอนแก่น ....อายุ 77 วัน petchfarm [ 18/03/2014 - 14:09 - ดู 464 - ตอบ 1/แทรก 3 ]
01527หนุ่มพร้อมชน petchfarm [ 13/03/2014 - 14:44 - ดู 513 - ตอบ 3/แทรก 9 ]
01526พ่อพันธุ์ง่อน 100 petchfarm [ 13/03/2014 - 14:32 - ดู 884 - ตอบ 4/แทรก 9 ]
01525ง่อน 100 เทาขอนแก่น ....อายุ 55 วัน petchfarm [ 13/03/2014 - 14:13 - ดู 363 - ตอบ 4/แทรก 11 ]
01524ฝากคุณเพียว ครับ petchfarm [ 19/02/2014 - 00:16 - ดู 410 - ตอบ 2/แทรก 11 ]
01523ง่อน 100 เทาขอนแก่น ....อายุ 45 วัน petchfarm [ 14/02/2014 - 00:03 - ดู 559 - ตอบ 1/แทรก 6 ]
01522จองนะครับ สรศักดิ์ คำวัง [ 10/02/2014 - 08:33 - ดู 220 - ตอบ 0 ]
01521หนุ่มหล่อ พม่า+ง่อน petchfarm [ 9/02/2014 - 10:15 - ดู 502 - ตอบ 7/แทรก 13 ]
01520ง่อน 100 เหล่าเทาขอนแก่น petchfarm [ 8/02/2014 - 00:40 - ดู 717 - ตอบ 5/แทรก 15 ]
01519ฝากคุณนนท์ ครับ petchfarm [ 5/02/2014 - 14:19 - ดู 231 - ตอบ 4/แทรก 6 ]
01518หนุ่ม...พม่า-ง่อน ... พร้อมเตรียมไล่แข็ง petchfarm [ 5/02/2014 - 05:00 - ดู 409 - ตอบ 2/แทรก 7 ]
01517เพชรฟาร์ม ณ วันนี้ petchfarm [ 3/02/2014 - 05:53 - ดู 439 - ตอบ 8/แทรก 14 ]
01516หนุ่มสาว ...พม่า+ง่อน อายุ 8 เดือน petchfarm [ 27/01/2014 - 11:39 - ดู 460 - ตอบ 2/แทรก 6 ]
01515ง่อน100--เทาขอนแก่น อายุ 72 วัน petchfarm [ 24/01/2014 - 06:31 - ดู 607 - ตอบ 2/แทรก 8 ]
01514สาวๆ ก๋อย+ง่อน ... ไข่แล้ว 1 คอก petchfarm [ 22/01/2014 - 06:52 - ดู 398 - ตอบ 6/แทรก 5 ]
01513หนุ่มๆ พม่า-ง่อน โครงสร้างบึ๊กๆ petchfarm [ 22/01/2014 - 06:38 - ดู 451 - ตอบ 8/แทรก 15 ]
01512ลูกง่อน 100 ครับ (ฝากคุณสันต์) petchfarm [ 13/01/2014 - 11:47 - ดู 559 - ตอบ 2/แทรก 2 ]
01511แบ่งพ่อพันธุ์ง่อน100(สาย17ยก+สายปีกยึด) ราคา3000บาท(ไม่รวมส่ง)........081-5575170 โอนครนายก [ 10/01/2014 - 03:37 - ดู 814 - ตอบ 3/แทรก 3 ]
01510ง่อน+ก๋อย .... 9 เดือน petchfarm [ 1/01/2014 - 12:56 - ดู 613 - ตอบ 1/แทรก 9 ]
01509ง่อน 100 .... 10 เดือน petchfarm [ 1/01/2014 - 12:46 - ดู 893 - ตอบ 4/แทรก 8 ]
01507ง่อน 100 (เทาขอนแก่น + 17 ยก) อายุ 6.5 เดือน petchfarm [ 11/12/2013 - 14:55 - ดู 953 - ตอบ 3/แทรก 5 ]
01506ง่อน 100 สายเทาขอนแก่น อายุ 2 เดือน petchfarm [ 11/12/2013 - 14:50 - ดู 550 - ตอบ 1/แทรก 4 ]
01505เหยี่ยวแดง + Clip petchfarm [ 5/12/2013 - 14:17 - ดู 588 - ตอบ 0/แทรก 5 ]
01504PF5GG + Clip petchfarm [ 5/12/2013 - 14:07 - ดู 455 - ตอบ 1/แทรก 5 ]
01502PF607 + Clip petchfarm [ 5/12/2013 - 13:50 - ดู 308 - ตอบ 1/แทรก 5 ]
01501PF5kk + Clip petchfarm [ 5/12/2013 - 13:43 - ดู 282 - ตอบ 0/แทรก 5 ]
01500PF5AA + Clip petchfarm [ 5/12/2013 - 13:35 - ดู 293 - ตอบ 0/แทรก 5 ]
01498สาวๆ หนุ่มๆ ก๋อย-ง่อน ครับ petchfarm [ 1/12/2013 - 16:22 - ดู 364 - ตอบ 4/แทรก 13 ]
01497อยากได้ไก่สาว ก๋อยง่อน ตั้ม [ 26/11/2013 - 13:23 - ดู 136 - ตอบ 1 ]
01496แม่พันธุ์ ขุนด่าน6 โอนครนายก [ 22/11/2013 - 03:22 - ดู 310 - ตอบ 1 ]
01495แม่พันธุ์ ขุนด่าน5 โอนครนายก [ 22/11/2013 - 03:21 - ดู 158 - ตอบ 0 ]
01494แม่พันธุ์ ขุนด่าน4 โอนครนายก [ 22/11/2013 - 03:19 - ดู 140 - ตอบ 0 ]
01493แม่พันธุ์ ขุนด่าน3 โอนครนายก [ 22/11/2013 - 03:18 - ดู 124 - ตอบ 0/แทรก 1 ]
01492แม่พันธุ์ ขุนด่าน2 โอนครนายก [ 22/11/2013 - 03:16 - ดู 143 - ตอบ 0 ]
01491แม่พันธุ์ขุนด่าน1 โอนครนายก [ 22/11/2013 - 03:13 - ดู 200 - ตอบ 0/แทรก 1 ]
01490ง่อน100 อายุ 40-50 วัน petchfarm [ 17/11/2013 - 13:30 - ดู 587 - ตอบ 8/แทรก 14 ]
01488PF6A1--หนุ่มปล้ำคัดแล้ว petchfarm [ 10/11/2013 - 12:41 - ดู 377 - ตอบ 1/แทรก 4 ]
01487ง่อน 100 (เทาขอนแก่น + 17 ยก) petchfarm [ 4/11/2013 - 14:22 - ดู 740 - ตอบ 7/แทรก 5 ]
01486หนุ่มปล้ำคัดแล้ว 3 ตัว ครับ petchfarm [ 3/11/2013 - 13:16 - ดู 475 - ตอบ 3/แทรก 12 ]
01485PF607--ก๋อย+ง่อน petchfarm [ 27/10/2013 - 10:56 - ดู 310 - ตอบ 1/แทรก 5 ]
01484PF606-พม่า+ง่อน petchfarm [ 27/10/2013 - 10:52 - ดู 316 - ตอบ 1/แทรก 3 ]
01483ง่อน 100 สายตรงเทาขอนแก่น อายุ 2.5 เดือน petchfarm [ 26/10/2013 - 10:06 - ดู 707 - ตอบ 8/แทรก 17 ]
01482ฝากคุณอ้นและท่านที่สนใจครับ petchfarm [ 21/10/2013 - 10:55 - ดู 369 - ตอบ 2/แทรก 12 ]
01481หนุ่มปล้ำคัดแล้ว...พร้อมไล่อัน petchfarm [ 12/10/2013 - 06:13 - ดู 515 - ตอบ 1/แทรก 8 ]
01480พ่อพันธุ์ง่อน 100 petchfarm [ 12/10/2013 - 05:22 - ดู 938 - ตอบ 3/แทรก 4 ]
01479สำหรับท่านที่ถามหาตัวเมีย พม่า+ง่อน petchfarm [ 29/09/2013 - 13:00 - ดู 347 - ตอบ 9/แทรก 8 ]
01478ฝาก KhunNID ครับ petchfarm [ 29/09/2013 - 12:46 - ดู 212 - ตอบ 2/แทรก 3 ]
01477ฝากเพื่อนสมาชิก faeckbook สำหรับคอไซง่อนครับ เสก วาปี [ 26/09/2013 - 10:56 - ดู 269 - ตอบ 0/แทรก 1 ]
หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ]

PetchFarm.com